Naše okolí / ...

odrážka

Možnost pronájmu sportovního areálu - víceúčelové hříště (tenis, volejbal, nohejbal, ...), dále fotbalové hřiště - 300m od chaty.

odrážka

Hospůdka na hřišti - otevřeno každou středu, pátek a neděle ...  - 300m od chaty.

odrážka

Možnosti cykloturistických výletů - hustá síť cyklostezek "MAŠTALE" v bezprostřední blízkosti chaty.

odrážka

Přírodní koupaliště v Roudné u Nových hradů 2,5 km od chaty, nebo 14 km vzdálené moderní koupaliště se 2. tobogány v Litomyšli, a 18 km ve Skutči.

PÍSKOVCOVÉ SKALNÍ ÚTVÁRY:

odrážka

přírodní rezervace "MAŠTALE" (4km)

odrážka

přírodní památka "PIVNICKÉ ROKLE" (4km)

odrážka

přirodní park "ÚDOLÍ KROUNKY A NOVOHRADKY"

odrážka

oblast ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (20 km)

HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI:

odrážka

Hrad RYCHUNBURK (12 km)

odrážka

Hrad KOŠUMBERK (7 km)

odrážka

Zámek NOVÉ HRADY (2km)

 

Obec Příluka - www.priluka.cz

 


Zámek Nové Hrady

 

 

Soukromý zámek v Nových Hradech je jedinečná rokoková stavba vybudovaná v letech 1774 - 1777 hrabětem Jean-Antoine Harbuval de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu architekta Josefa Jägera. Pro svoji architektonickou čistotu a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu bývá celý zámecký komplex nazýván "Malý Schönbrunn" či " České Versailles". Ucelený rokokový areál obsahuje vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou křížovou cestou z r. 1767, vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Noví majitelé zámek zakoupili od restituentů v roce 1997 a od té doby prochází celý
areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.

Od června 2001 je objekt přístupný veřejnosti - v přízemí zámku je otevřena zámecká galerie, na nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada se dvěma fontánami a otevřena zámecká restaurace a vinárna. Ve výstavbě je zámecký pension, rekonstrukcí prochází špýchar i další objekty v okolí zámku. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.


 

Pivnice

 

Přírodní památka Pivnice byla vyhlášena v roce 1998. Jedná se o úzký kaňon zaříznutý v opukách a měkkých pískovcích. Rozloha území je 35 ha. ( vzdáleno cca 1,5 km)


 

Toulovcovy Maštale

Oblast Toulovcových maštalí - přírodní skalnaté útvary ( vzdáleno cca 5 km)

 

Panský stůl U Dudychovi
jeskyně
Toulovcovy Maštale Městské Maštale
Toulovcovy Maštale


Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vzniklo v únoru roku 1999. Cílem sdružení je zajištění rozvoje regionu, především s důrazem na zaměstnanost a ochranu přírody. Mikroregion má zeměpisnou šířku 12,5 km a zeměpisnou výšku 15 km. Celková plocha mikroregionu je 9639,77 hektarů.

Venkovský prostor mikroregionu je zvýrazněn velkým podílem lesních pozemků. Zemědělská půda je ve velké většině ve vlastnictví velkého množství soukromých osob a obhospodařují ho zemědělská družstva nebo soukromě hospodařící rolníci.

Ve zmíněném mikroregionu se nacházejí přírodní rezervace Maštale, přírodní park Údolí Krounky a Novohradky a přírodní památka Pivnice.

Příroda, nacházející se na území obcí Maštale je krásná a neponičená civilizací. Rozmanité geologické podmínky v různých částech způsobili, že krajina nemá jednotný ráz, ale střídají se zde různé reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba. Značná rozloha území nebyla postižena scelováním pozemků v období socialistické kolektivizace a zůstalo zde množství rozptýlené zeleně, která tvoří krajinu malebnou, vhodnou pro rekreaci a odpočinek.

www.mastale.cz

vyrobilo studio DAMI 2012 | admin